Lĩnh vực hoạt động
Chiến lược phát triển

Công ty cổ phần bao bì Nhơn Trạch sau hơn 10 năm thành lập đã khẳng định được vị thế trên thị trường bao bì PP dệt tại Việt Nam. Để đạt được thành công đó có sự đóng góp quan trọng từ các khách hàng. Do đó, chiến lược phát triển công ty chúng tôi hướng tới mục đích nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, cụ thể như sau:

  • Không ngừng đa dạng hóa chủng loại sản phẩm. 
  • Không ngừng nghiên cứu, đầu tư đối mới trang thiết bị hiện đại, nâng cao sản lượng, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc tại nhà máy.
  • Không ngừng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực từ cấp quản lý đến người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
  • Không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm chất lượng sản phẩm từ khi xuất xưởng đến với người tiêu dùng cuối cùng.

 

Khách hàng