Khách hàng
Công ty Cổ phần xi măng FICO Tây Ninh

Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh là một trong 3 thương hiệu xi  măng được yêu thích nhất tại khu vực phía Nam với thị phần hơn 10%. Thương hiệu Xi Măng FICO được người tiêu dùng bình chọn là Hàng VIệt Nam Chất Lượng Cao trong các năm 2008 - 2010 - 2011, là một trong những thương hiệu mạnh Việt Nam 2008-2009 và đặc biệt là thương hiệu top 200 giải thưởng Sao Vàng Đất VIệt năm 2009-2010.

Khách hàng