Khách hàng
Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam

 Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam là thành viên của tập đoàn Holcim, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất và cung cấp xi măng, cốt liệu bê tông và các dịch vụ liên quan đến xây dựng. holcim có mặt ở hơn 70 quốc gia trên khắp các châu lục.

 

Khách hàng