Tin tức - sự kiện
Tiêu thụ xi măng dự báo sẽ tăng lên nhẹ
Theo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tháng 2/2015 thấp hơn so với tháng 1/2015.

Tổng sản lượng sản xuất tháng 02/2015 ước đạt khoảng 3,4 triệu tấn (Vicem: 0,9 triệu tấn), giảm khoảng 1,1 triệu tấn; tổng sản lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng tháng 02/2015 giảm so với tháng 01/2015, ước đạt khoảng 3,1 triệu tấn (Vicem: 0,7 triệu tấn), giảm khoảng 1,2 triệu tấn.

Báo cáo của Vicem cho biết, giá xuất khẩu xi măng và clinker tháng 02/2015 ổn định so tháng 1/2015; giá xuất khẩu xi măng khoảng 54 - 54,25 USD/tấn, clinker khoảng 37 - 37,5 USD/tấn. Giá bán xi măng tại các nhà máy của TCTCNXM tháng 02/2015 ổn định so với tháng 1/2015.

Cụ thể như sau: (ĐVT: đồng/tấn)

STT

Đơn vị

Chủng loại XM (bao)

Giá bán tháng 1/2015

Giá bán tháng 2/2015

Chênh lệch (+/-)

1

Công ty xi măng Hoàng Thạch

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

2

Công ty xi măng Hải Phòng

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

3

Công ty xi măng Bút Sơn

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

4

Công ty xi măng Bỉm Sơn

PCB30

1.270.000

1.270.000

0

5

Công ty xi măng Tam Điệp

PCB40

1.170.000

1.170.000

0

6

Công ty xi măng Hoàng Mai

PCB40

1.250.000

1.250.000

0

7

Công ty xi măng Hải Vân

PCB40

1.400.000

1.400.000

0

8

Công ty xi măng Hà Tiên 1

PCB40

1.705.000

1.705.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế GTGT)

 

Giá bán lẻ trên thị trường: Theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng tháng 02/2015 vẫn giữ ổn định so với tháng 1/2015. Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 -1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 -1.850.000 đồng/tấn.

Nguyên nhân: Nửa cuối tháng 2/2015 trùng với thời gian nghỉ tết Nguyên Đán nên nhu cầu xây dựng và tiêu thụ xi măng tháng 2/2015 giảm so với tháng 1/2015, giá xi măng ổn định.

Dự báo: Tháng 3/2015, sản lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng sẽ tăng nhẹ so với tháng 2/2015; giá bán xi măng vẫn giữ ổn định.

(Nguồn: Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính)
Theo thoibaotaichinhvietnam.com.vn 
Khách hàng